Vuosikokous siirtyy syksyyn

29.4.2020

Metsäkylän asukasyhdistyksen hallitus on 29.4.2020 hyväksynyt edellisen vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuosikokouksen käsittelyyn asiat saadaan vallitsevan epidemiatilanteen ja siitä johtuvien kokoontumisrajoitusten takia vasta syksyllä.  Poikkeuslain mukaisesti yhdistyksen kokous voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. 

Vuosikokous on päätetty pitää elokuun lopulla. Jäsenistölle (tällä hetkellä 25 henkilöä) lähetetään kokouskutsu sähköpostitse ja lisäksi ajankohdasta tiedotetaan viimeistään elokuun alussa mm. www- ja facebook-sivuillamme. Kokoukseen voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet, mutta mikäli haluat mukaan päätöksentekoon tai pyrit yhdistyksen hallitukseen, sinun tulisi liittyä jäseneksi (linkki lomakkeelle). Voit tehdä liittymisen myös kokouksessa.

Kuluvana vuonna on tarkoitus jatkaa edelleen seuraavien teemojen parissa:

1. Tietoisuuden lisääminen asukasyhdistyksen olemassaolosta ja toiminnasta

2. Jäsenten hankinta

3. Aloitteiden ja ideoiden kerääminen tulevaa toimintaa varten

Yhdistys on tehnyt edellisenä vuonna www- ja facebook-sivut tiedotuskanavikseen. Facebook-sivuja seuraa tällä hetkellä noin 100 henkilöä. Sivujen käyttöä aktivoidaan. Edelleen vastaanotamme mielellään myös ideoita tulevaan toimintaan. Pyrkimyksenämme on järjestää saatujen aloitteiden pohjalta jokin tapahtuma syksyn aikana. Tiedotamme tästä lisää vuosikokouksen jälkeen. Lisäksi aloitamme aktiivisemman yhteistyön Ylöjärven kaupungin ja muiden yhteisöjen kanssa pyrkimyksenä lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Voit jättää kehitysehdotuksesi tästä linkistä.